Ướp bánh phở bằng chất formol thường hay ướp xác người chết

SỐC: Phát hiện ớn lạnh bánh phở chứa chất ướp xác gây hoang mang. Ướp bánh phở bằng chất formol thường hay ướp xác người chết. Nhằm để bảo quản sản phẩm được lâu mà một hộ kinh doanh cá thể đã sử dụng hóa chất ướp xác để tẩm vào bánh phở. Dành cho những […]