Đừng bao giờ thách bố mày ăn shit nhé, làm tuốt đấy

Đừng bao giờ thách bố mày ăn shit nhé, làm tuốt đấy. Những thanh niên dũng cảm của năm: THÁCH LÀ LÀM | DẠY ĐỜI CHANNEL. Ai đủ bản lĩnh chơi trò này ở Việt Nam ??? DAYDOI.COM Xem tin mới: Ông Trời Con Xin Tiền Mẹ Không Cho Thì Đã Có Những Hành Động Làm Ai […]