Hai tên côn đồ đi gây chuyện xong bỏ chạy bị dính họa trên trời rơi xuống

Hai tên côn đồ đi gây chuyện xong bỏ chạy bị dính họa trên trời rơi xuống, clip từ một camera đường phố ghi lại hình ảnh hai thanh niên tấn công một nhà dân trên đường phố, xong việc hai thanh niên bỏ chạy bị một vật trên tầng cao rớt trúng người sắp […]