Dùng tay bốc sắt nung chảy mà không bị bỏng khiến nhiều người không tin

Dùng tay bốc sắt nung chảy mà không bị bỏng khiến nhiều người không tin, một thợ đúc sắt sau khi thực hiện những công đoạn nung sắt chảy thành dòng đỏ hoảng, thì a lại bỏ ngay bao tay cách nhiệt ra , rồi dùng tay không bốc vào dung nham của sắt đang […]