Phản ứng hóa học: Thả đĩa trâu vào nước vôi Ca(OH)2

Phản ứng hóa học: Thả đĩa trâu vào nước vôi Ca(OH)2. Thả đĩa trâu vào nước vôi Ca(OH)2 điều gì sẽ xả ra | Phản ứng hóa học: Xem đoạn clip ta thấy khi bỏ một con đĩa trâu vào nước vôi thì con đĩa bị nhã máu và chết từ từ khiến tô nước […]