Thủ Đức: Người dân bức xúc vì chính quyền đập phá đường đi mới xây của dân

Được biết đây chính là con đường hẻm chung được người dân tự bỏ tiền hùn lại với nhau để làm mới lại. Do con đường lở loét toàn ổ gà ổ vịt nên họ mới nâng cấp và trải nhựa sạch đẹp để đi nhưng nào ngờ. Do ý thức còn hạn hẹp, hiểu […]