Phản ứng hóa học: Thả đĩa trâu vào nước vôi Ca(OH)2

Phản ứng hóa học: Thả đĩa trâu vào nước vôi Ca(OH)2. Thả đĩa trâu vào nước vôi Ca(OH)2 điều gì sẽ xả ra | Phản ứng hóa học: Xem đoạn clip ta thấy khi bỏ một con đĩa trâu vào nước vôi thì con đĩa bị nhã máu và chết từ từ khiến tô nước biến thành màu đỏ rực.

DAYDOI.COM

Xem tin khác:

Post Author: root