Người phụ nữ bất tỉnh nhân sự sau khi bị miếng bê tông rơi trúng đầu

Ý trời, chết là phải chết ?‍♂️?‍♂️ Gần cuối năm rồi mọi người coi đi đứng cẩn thận nhé ??. Khi đi gần đến nhà, chị gái này vô tình bị một vật thể có vẻ nặng từ trên cao rớt xuống xong sau đó nằm luôn.

DAYDOI.COM

Xem tin hay:

Post Author: root