Khi anh da đen tập ăn mì bằng đũa bắc chước người Việt Nam

Khi anh da đen tập ăn mì bằng đũa bắc chước người Việt Nam. đà bảo tao đéo biết ăn đũa rồi mà ???.
Quay lại chỉnh sửaThánh da đen tập ăn đũa với mì đúng mắc cười luôn

XEM TIN TỨC MỚI

Post Author: root