Đoàn quân Cua đi như tiểu đoàn 401 tập trận

Đoàn quân Cua đi như tiểu đoàn 401 tập trận giống đoàn quân Việt Nam đi. Tiểu binh đoàn Cua 401 khi đi ra chiến trường rất đều. Cùng xem clip đoàn cua đi diễu hành đường ngang rất mắc cười.

 

 

HÓNG DAYDOI.COM

Xem tin hay khác:

Post Author: root