Đang chơi game bị thằng nào tán đầu chưa kịp trả thù thì nó móc nguyên con…

CLIP BAO HÀI: Chỉ một hành động là ánh mắt ấy đã thay đổi. Đang chơi game bị thằng nào tán đầu chưa kịp trả thù thì nó móc nguyên con dao ra. 

DAYDOI.COM

COI tin hay mới:

Post Author: root