Cướp bị đánh tơi bời khi vào đúng ngay nhà võ sỹ quyền Anh hạng nhất

Cướp bị đánh tơi bời khi vào đúng ngay nhà võ sỹ quyền Anh hạng nhất, ăn một trận đòn ra trò rồi bị quăng ra khỏi cửa sổ, hai tên cướp vác giò lên vai tháo chạy, cảnh tượng vừa gây phẩn nộ, lại vừa buồn cười được ghi lại qua video của camera an ninh đường phố.

Post Author: root