Bác tài xế cứng nhất BOT Cai Lậy khiến cho trạm phải xả liên tục

BOT Cai Lậy – Tài xế cứng nhất năm – Đòi tiền thối 100 đồng, dứt khoát không chịu đi vì chưa lấy tiền thối.. Trạm thu phí BOT Cai Lậy thu phí trở lại sau 3 tháng ngưng hoạt động, gặp nhiều phản đối của cánh tài xế.

DAYDOI.COM

Xem tin hay:

Post Author: root